Hiệu quả từ mô hình cai nghiện ma túy Xã Ea Ly, huyện Sông Hinh là một xã nhỏ của tỉnh Phú Yên, nơi có nhiều đối tượng nghiện ma túy. Tuy nhiên, Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ở xã Ea Ly, huyện Sông Hinh được thành lập chưa đầy một...
(08) 38999845 - đường dây phòng, chống tệ nạn xã hội và tư vấn Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa mở số điện thoại (08) 38999845 để tiếp dân và tư vấn các vấn đề liên quan đến quy trình xử lý hồ sơ học viên và người cai nghiện ma túy, phòng...
Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên toàn quốc
Trung tâm cai nghiện các tỉnh, thành phố phía Nam
Địa chỉ câu lạc bộ và văn phòng tiếp cận cộng đồng