Bắc Giang: Khai trương cơ sở điều trị Methadone thứ 10 Ngày 18/12, Bắc Giang đã tổ chức khai trương cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại huyện Việt Yên. Đây là cơ sở điều trị Methadone thứ 10 trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội: Tăng cường phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
Lạng Sơn: Khó triển khai điểm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone Theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND, ngày 26/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 8/2017, Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động, Xã hội tỉnh được chuyển đổi thành Cơ sở cai nghiện ma túy (CSCNMT) tỉnh trực thuộc Sở LĐTB&XH. Theo đó, CSCNMT tỉnh có thêm nhiệm vụ...
Đồng Nai: Mở rộng điều trị Methadone để giảm tải điều trị tại cơ sở Từ nay đến quý I/2018, tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng mô hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone ở huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ, nhằm giảm tải cho cơ sở điều trị ở thị xã Long Khánh.
Thái Nguyên: Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy...