Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên Trong năm 2014, sự phối hợp giữa các cấp Đoàn và lực lượng Công an có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên.
Hiệu quả từ mô hình điểm dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy” Qua 2 năm thực hiện tại 12 xã, phường, tình hình tội phạm ma túy đều giảm từ 5% đến 15% tại phường Phương Lâm, xã Trung Sơn, tỉnh Hòa Bình, xã Lam Cốt, Bắc Giang, phường Mỹ Thạch, An Giang…
Thanh Hóa: Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy vùng biên UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020".
Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2017 Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2017 với mục tiêu cụ thể đặt ra là đến hết năm 2015, thiết lập xong hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình...
Hiệu quả từ mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng ở Tuyên Quang Tuyên Quang là tỉnh miền núi, có diện tích tự nhiên hơn 5.800 km2, dân số lên đến 757.626 người, có 7 huyện, thành phố; 141 xã, phường, thị trấn; 2.090 thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; trong đó có trên 80 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma...