Methadone mang lại hy vọng cho người nghiện ma túy ở Thanh Hóa Sau 6 tháng triển khai, Chương trình điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone lần đầu tiên thử nghiệm đã mở ra niềm hy vọng mới cho những người muốn rời xa ma tuý ở Thanh Hóa.
Hà Nội thực hiện Chương trình Điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Dung cho biết, Sở đang phối hợp với Công an thành phố và các quận, huyện, thị xã, thực hiện Chương trình Điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone hàng ngày thay cho sử...