Những điều cần biết về ma túy đá Nhân Tháng Hành động phòng, chống ma túy 2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy", xin giới thiệu những thông tin cần biết về ma túy đá (Methamphethamine).
Dấu hiệu sớm người đang sử dụng ma túy đá Không gây nghiện mạnh mẽ như heroin nhưng người nghiện ma túy đá đến giai đoạn ảo giác sẽ mất kiểm soát gây nguy hiểm cho gia đình và xã hội.
Điều tra xã hội học về người sử dụng ma túy Kết quả điều tra xã hội học về người sử dụng ma túy ở Việt Nam cho thấy, người nghiện là nam giới chiếm tỷ lệ cao với 94,85%. Người nghiện ma túy có thể là người thuộc bất kỳ nhóm nghề nghiệp nào, nhưng phân bổ thanh niên nghiện...
Những dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy 'đá' Những dấu hiệu dưới đây có thể giúp bạn nhận biết người nghiện ma túy đá để đề phòng rủi ro.
Đôi điều về test nhanh phát hiện ma túy trong nước tiểu Trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật chúng ta có thể dễ dàng phát hiện các chất gây nghiện trong nước tiểu của người sử dụng.