Những điều cần biết về thuốc lắc Thuốc lắc, gọi đầy đủ là thuốc lắc MDMA, được chế xuất từ nhiều hóa chất khác nhau. Đây là loại ma túy tổng hợp bao gồm cả các chất dạng amphetamine và một số các chất gây ảo giác. Amphetamine là các chất kích thích hoạt động của não...
Phòng, chống ma túy tại Mỹ: Giảm cả cung và cầu Chính sách hiện nay của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy dựa trên hai nguyên tắc chính: Thứ nhất, bằng mọi cách phải làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy ở Mỹ; thứ hai, hạn chế việc cung cấp ma túy từ nước ngoài vào.
Một số khái niệm về chất ma túy
"Học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh nói không với ma túy"