Phú Yên: Tích cực đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

Thứ tư 13/05/2020 14:54

Tích cực đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, tỉnh Phú Yên đang tập trung 3 nội dung trọng tâm trong công  tác phòng, chống.

 Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS trên địa bản tỉnh. Ảnh: TT KSBT Phú Yên

Cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; hạn chế sự gia tăng người nghiện ma túy; tăng số lượng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập trên các lĩnh vực công tác liên quan đến phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, mại dâm.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nêu trên, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm và đánh giá chính xác tình hình tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy, mại dâm; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự… không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm.

Phát huy vai trò, nòng cốt của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện theo lĩnh vực được phân công; đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo đúng quy định.

Trà My

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh