Hà Nội đảm bảo tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS

Thứ bảy 02/11/2013 11:00

Để triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động cắt giảm các hoạt động không hiệu quả, tập trung ưu tiên đầu tư cho các hoạt động dự phòng, điều trị HIV/AIDS nhằm duy trì, bảo đảm tính bền vững của chương trình.

Ảnh minh họa

UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện “bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn thành phố phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của thành phố, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND TP phê duyệt;

Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiếp nhận các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ các dự án quốc tế theo lộ trình thống nhất với nhà tài trợ; Thường xuyên rà soát, thống kê tất cả các điểm triển khai các dự án viện trợ quốc tế trên địa bàn, chủ động cắt giảm các hoạt động không hiệu quả, tập trung ưu tiên đầu tư cho các hoạt động dự phòng, điều trị HIV/AIDS nhằm duy trì, bảo đảm tính bền vững của chương trình;

Tăng cường kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án án “Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 – 2020” tại TP Hà Nội; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với HĐND – UBND Thành phố, Bộ Y tế theo quy định.

UBND Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan: Lồng ghép, phối hợp và điều hành thực hiện các mục tiêu, giải pháp của đề án này với các chương trình, dự án khác trên địa bàn do thành phố trực tiếp quản lý; Chủ động tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố bố  trí ngân sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, không để thất thoát, thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định về tài chính hiện hành.

Nguyên Thảo

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh