Thái Bình: Thu hút nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống HIV/AIDS Bên cạnh tăng cường các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức xã hội cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đoàn thể nhằm đẩy...
Hà Nội: Tăng cường kiểm soát, phát hiện sớm lây truyền HIV từ mẹ sang con Thành phố đặt mục tiêu, từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hoạt động truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, trong đó, có nội dung truyền thông về thay đổi hành vi giảm kỳ...
Hải Dương: Sẽ hỗ trợ BHYT cho những bệnh nhân không có khả năng mua thẻ Để đạt được mục tiêu 100% bệnh nhân HIV/AIDS tham gia BHYT, Hải Dương đã thống nhất sẽ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho những bệnh nhân không có khả năng mua thẻ, phấn đấu tất cả bệnh nhân HIV đều có thẻ BHYT. Đồng thời, thống nhất đồng chi...
Đà Nẵng: Nhiễm mới HIV gia tăng ở nhóm tình dục đồng giới nam Trong năm 2019, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ giảm số người nhiễm HIV mới, số bệnh nhân chuyển sang AIDS và số bệnh nhân tử vong do HIV/AIDS so với năm trước.
Đồng Nai: Đã đạt mục tiêu 90 thứ ba trong phòng, chống HIV/AIDS Theo số liệu thống kê, đến cuối tháng 3/2019, 3 mục tiêu 90-90-90 trong chương trình phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai đạt được lần lượt là 88-68-95. Như vậy, Đồng Nai đã đạt được mục tiêu 90 thứ ba là số người điều trị ARV có tải lượng virus được...