Phú Thọ: Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Từ nay đến năm 2020, tỉnh Phú Thọ sẽ phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui...
T.T. Huế: Phấn đấu 70% kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS Tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu đảm bảo ít nhất 50% nhu cầu ngân sách cho toàn bộ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ các nguồn kinh phí địa phương đến năm 2015; tăng dần qua các năm, tiến tới đảm bảo được 70% nhu cầu kinh phí cho hoạt...
Các đơn vị triển khai dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Các đơn vị triển khai dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Сác đơn vị triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình