Đồng Nai: 90% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế Hiện tỉnh Đồng Nai đã đạt được mục tiêu 90% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế. Riêng 2 mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm bệnh của mình và 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV chưa đạt...
Hà Nội: Kỳ vọng sẽ kéo giảm mạnh các ca nhiễm HIV/AIDS Với nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện khắp thành phố, Hà Nội kỳ vọng sẽ kéo giảm mạnh ca nhiễm bệnh và hoàn thành mục tiêu 90 - 90 - 90 vào năm 2020.
Hà Tĩnh: 100% người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng chính sách hỗ trợ kịp thời, đến nay, 100% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn đã được tham gia BHYT. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp cho người nhiễm căn bệnh thế kỷ yên tâm điều trị.
Thái Bình: Thu hút nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống HIV/AIDS Bên cạnh tăng cường các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức xã hội cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đoàn thể nhằm đẩy...
Hà Nội: Tăng cường kiểm soát, phát hiện sớm lây truyền HIV từ mẹ sang con Thành phố đặt mục tiêu, từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hoạt động truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, trong đó, có nội dung truyền thông về thay đổi hành vi giảm kỳ...