Đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm cư dân đặc thù Thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và hướng tới các mục tiêu 90-90-90, Quảng Bình chú trọng triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho các nhóm dân cư theo đặc thù của từng địa phương trên địa bàn...
Hậu Giang: Số người lây nhiễm mới và tử vong do AIDS giảm Nhờ việc chú trọng nâng cao hiệu quả trong công tác phát hiện, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS, địa phương đã giảm được số người tử vong do AIDS và giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng.
Kiên Giang: Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người nhiễm HIV Bên cạnh công tác tuyên truyền đến cộng đồng hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS”, Kiên Giang hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người nhiễm HIV chưa có BHYT nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong phòng, chống HIV/AIDS, phấn đấu...
Trung Quốc: Nhiều người nhiễm HIV/AIDS ‘vật lộn’ để tiếp cận thuốc Tại Vũ Hán, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cũng đang phải vật lộn để có thể tiếp cận được với loại thuốc kháng virus HIV.
Vĩnh Long: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc trẻ HIV/AIDS Trong năm 2020, địa phương tập trung các hoạt động với nỗ lực chăm sóc, nâng cao sức khỏe đời sống, hành động vì trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn.