Dự án Quỹ toàn cầu: Tác động giảm mạnh dịch HIV/AIDS Tính đến hết năm 2017, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS (dự án Quỹ toàn cầu) đang hỗ trợ điều trị cho gần 50.000 bệnh nhân HIV/AIDS tại 30 tỉnh, thành phố và cung cấp thuốc điều trị đặc hiệu ARV cho 100% bệnh nhân trẻ em tại...
Tăng nhu cầu các dịch vụ liên quan tới HIV/AIDS Dự án Healthy Markets - Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường nhằm cải thiện môi trường để khu vực tư nhân và các doanh nghiệp xã hội tham gia, đầu tư; tăng nhu cầu về hàng hóa, các dịch vụ liên quan tới HIV; tạo nguồn cung bền...
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phòng chống HIV/AIDS Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.
Lai Châu: Nhiều bệnh nhân hưởng lợi các dịch vụ tư vấn, chăm sóc, điều trị miễn phí Sau 7 năm Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS hoạt động, nhiều người nhiễm HIV/AIDS đã được hưởng lợi từ các dịch vụ tư vấn, chăm sóc điều trị, miễn phí ngay tại địa phương. Số người đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện, phát hiện mới nhiễm...
Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS" do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.