Hiệu quả Chương trình điều trị lây truyền HIV từ mẹ sang con Chương trình điều trị lây truyền HIV từ mẹ sang con được thực hiện từ năm 2004. Gần 8 năm thực hiện, chương trình này đã mở rộng ở khắp địa bàn trong tỉnh. Nhờ đó nhiều ông bố, bà mẹ nhiễm HIV đã có được niềm vui đón đứa...