Nâng cao văn hóa đọc cho những người nhiễm HIV Đó là mục tiêu hướng tới của dự án Tủ sách niềm tin do Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông vì sự phát triển bền vững (CSD) và Công ty truyền thông Tiến Bộ (AND) thực hiện. Dự án triển khai trong thời gian từ đầu tháng 12 năm...
Tổng kết 1 năm triển khai chương trình can thiệp giảm hại trong các cơ sở khép kín
Đầu tư gần 240 tỷ đồng cho phòng, chống HIV/AIDS Tổng kinh phí 237,5 tỷ đồng là số tiền Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ huy động cho Kế hoạch Hành động về phòng, chống HIV/AIDS của ngành giáo dục, giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030.
Thành phố Hồ Chí Minh: Hiệu quả của Chương trình Dự phòng lây truyền HIV Là một trong 9 chương trình ưu tiên của Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã góp phần tích cực trong việc phòng, chống, hạn chế tốc độ gia tăng số...
Hiệu quả của dự án Life Gap trong “cuộc chiến” phòng, chống HIV/AIDS tại Quảng Ninh Dự án Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (Life Gap) là dự án quốc tế triển khai sớm nhất tại Quảng Ninh từ năm 2002. Đây là Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam thông qua Trung tâm Dự...