Bình Dương: CBO góp phần đẩy lùi dịch HIV/AIDS trong cộng đồng Sự ra đời của các nhóm tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giúp cho những người nhiễm HIV, những người nguy cơ cao nhiễm HIV có thêm kiến thức, niềm tin trong cuộc sống, góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ...
Kết nối cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS Dự án “Kết nối cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh ven biển miền Bắc” góp phần tăng cường các dịch vụ dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại cộng đồng; nâng cao năng lực cho những người là đối tượng đích tham gia phòng, chống HIV/AIDS và...
Các tổ chức cộng đồng tham gia ngày càng trưởng thành Trong năm 2014, Dự án thành phần Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã tiếp tục góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng, hoàn...
Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh ven biển miền Bắc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển (COHED) vừa phối hợp với các cơ quan đối tác Giới thiệu và triển khai dự án “Kết nối cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh ven biển miền Bắc”.
Giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới Chương trình giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho các chiến sĩ mới giúp bổ sung kiến thức, nâng cao hiểu nhận thức trong phòng tránh căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.