Lồng ghép cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS với quản lý chất lượng bệnh viện Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS (HIVQUAL) và bảo đảm tính bền vững của chương trình điều trị HIV/AIDS, Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức tập huấn thí điểm về lồng ghép hoạt...
Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS: Cần chuẩn bị tốt hỗ trợ kỹ thuật Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo, thời gian tới khi định hướng của Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp (tức hỗ trợ dịch vụ) sang hỗ trợ kỹ thuật cần chuẩn bị tốt lộ trình và...
Thách thức lớn đối với mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV Trong thời gian qua, tiêu chuẩn điều trị ARV đã được mở rộng, tuy nhiên tính đến đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ có trên 56% người nhiễm HIV được tiếp cận với điều trị bằng thuốc ARV.
Đẩy mạnh các biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm HIV Cập nhật kỹ thuật về những bằng chứng, mô hình và cách tiếp cận phù hợp để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
“Việt Nam cần tham vọng với những mục tiêu của mình” Sự tham gia mạnh mẽ, rộng rãi của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong công cuộc đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Đồng thời, tích cực hỗ trợ, chia sẻ, kết nối một cách hiệu quả các hoạt động...