Những chính sách ưu việt trong dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một chương trình can thiệp hiệu quả nhất trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời mang đậm tính nhân văn sâu sắc.
Hơn 22 nghìn người nghiện được tiếp cận dự phòng HIV Chỉ riêng trong quý I, nhờ Dự án VUSTA, đã có đến 22.113 người nghiện chích ma túy, 15.023 người nam quan hệ đồng giới (MSM) và 5.810 phụ nữ mại dâm tiếp cận tiếp cận với chương trình dự phòng HIV.
Kinh nghiệm hoạt động của các nhóm cộng đồng tại Thái Nguyên Thái Nguyên là một trong những tỉnh được sự hỗ trợ của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2 (2015-2017). Tuy mới nhận được hỗ trợ của dự án, nhưng các Tổ chức dựa vào cộng động (CBO) - nhóm trực tiếp thực hiện dự án...
Lồng ghép cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS với quản lý chất lượng bệnh viện Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS (HIVQUAL) và bảo đảm tính bền vững của chương trình điều trị HIV/AIDS, Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức tập huấn thí điểm về lồng ghép hoạt...
Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS: Cần chuẩn bị tốt hỗ trợ kỹ thuật Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo, thời gian tới khi định hướng của Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp (tức hỗ trợ dịch vụ) sang hỗ trợ kỹ thuật cần chuẩn bị tốt lộ trình và...