Cần môi trường pháp lý cho các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS Sáng 14/12, tại Hà Nội, Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức hội thảo Môi trường pháp lý nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Tăng cường dự án hỗ trợ phát triển toàn diện cho thanh niên Qua hơn 4 năm thực hiện giai đoạn 1, Dự án Hỗ trợ năng lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã đáp ứng nhu cầu đặc biệt của thanh niên về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng...
Đánh giá thí điểm Bộ công cụ và quy trình giám sát dựa vào cộng đồng Sáng 7/11, tại Hà Nội, Dự án VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo tổng kết Hoạt động thí điểm Bộ công cụ và quy trình giám sát dựa vào cộng đồng.
Dự án USAID SHIFT ‘nỗ lực’ hỗ trợ các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS Cùng với Chính phủ, Dự án USAID SHIFT nỗ lực để 80% số người nhiễm HIV tại các tỉnh mục tiêu được tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế cho các dịch vụ HIV, thông qua việc thúc đẩy các hoạt động chính sách, nâng cao năng lực...
Bắc Ninh: Hiệu quả tích cực từ nguồn hỗ trợ phòng chống, HIV/AIDS Qua 12 năm triển khai (2004-2016) Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC) - dự án hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ được triển khai tại Bắc Ninh đã góp phần tích...