Vĩnh Phúc: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm mạnh Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nên tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ đã giảm mạnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Hà Tĩnh: Tăng cường độ bao phủ các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chất lượng Hà Tĩnh là 1 trong 16 đơn vị được Dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng chọn hỗ trợ.
Hòa Bình: Giảm lây nhiễm mới HIV trong nhóm nghiện ma túy Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được triển khai vào cuối tháng 10/2012 tại Hòa Bình. Kết quả ban đầu cho thấy, trước điều trị 100% bệnh nhân sử dụng heroin, sau điều trị 6 tháng còn 33%, sau 12 tháng...
Những chính sách ưu việt trong dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một chương trình can thiệp hiệu quả nhất trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời mang đậm tính nhân văn sâu sắc.
Hơn 22 nghìn người nghiện được tiếp cận dự phòng HIV Chỉ riêng trong quý I, nhờ Dự án VUSTA, đã có đến 22.113 người nghiện chích ma túy, 15.023 người nam quan hệ đồng giới (MSM) và 5.810 phụ nữ mại dâm tiếp cận tiếp cận với chương trình dự phòng HIV.