Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS: Tăng cường khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm Trong năm 2016, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã tiến hành kiện toàn các cơ sở cung cấp dịch vụ theo hướng lồng ghép vào các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV.
Hơn 280 nghìn người được cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV Nhờ hỗ trợ từ Dự án Quản lý bền vững đáp ứng dịch HIV/AIDS và Chuyển tiếp sang Hỗ trợ kỹ thuật (SMART TA) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), dưới sự tài trợ bởi Kế hoạch Hỗ trợ Khẩn cấp cho Phòng, chống HIV/AIDS của...
Cần môi trường pháp lý cho các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS Sáng 14/12, tại Hà Nội, Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức hội thảo Môi trường pháp lý nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Tăng cường dự án hỗ trợ phát triển toàn diện cho thanh niên Qua hơn 4 năm thực hiện giai đoạn 1, Dự án Hỗ trợ năng lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã đáp ứng nhu cầu đặc biệt của thanh niên về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng...
Đánh giá thí điểm Bộ công cụ và quy trình giám sát dựa vào cộng đồng Sáng 7/11, tại Hà Nội, Dự án VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo tổng kết Hoạt động thí điểm Bộ công cụ và quy trình giám sát dựa vào cộng đồng.