Đánh giá thí điểm Bộ công cụ và quy trình giám sát dựa vào cộng đồng Sáng 7/11, tại Hà Nội, Dự án VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo tổng kết Hoạt động thí điểm Bộ công cụ và quy trình giám sát dựa vào cộng đồng.
Dự án USAID SHIFT ‘nỗ lực’ hỗ trợ các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS Cùng với Chính phủ, Dự án USAID SHIFT nỗ lực để 80% số người nhiễm HIV tại các tỉnh mục tiêu được tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế cho các dịch vụ HIV, thông qua việc thúc đẩy các hoạt động chính sách, nâng cao năng lực...
Bắc Ninh: Hiệu quả tích cực từ nguồn hỗ trợ phòng chống, HIV/AIDS Qua 12 năm triển khai (2004-2016) Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VAAC-US.CDC) - dự án hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ được triển khai tại Bắc Ninh đã góp phần tích...
Long An: Chuyển giao các Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS Sở Y tế Long An vừa lập kế hoạch tiếp nhận chuyển giao các hoạt động Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS (gọi tắt là VAAC-US.CDC) tỉnh Long An.
USAID SHIFT hỗ trợ Nghệ An đạt mục tiêu 90-90-90 Từ tháng 10/2016 đến hết tháng 12/2018, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững (USAID SHIFT) hỗ trợ tỉnh Nghệ An qua đối tác chính là Sở Y tế tỉnh, triển khai mở rộng các dịch vụ từ tiếp cận, xét nghiệm,...