Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người nhiễm HIV/AIDS Gỡ bỏ các rào cản về mặt pháp lý, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhóm chính tiếp cận các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng vào công cuộc phòng,...
Nhiều đối tượng đích được hưởng lợi ích từ dịch vụ dự phòng HIV Nhờ thực hiện “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS triển khai, 3 nhóm đối tượng đích đã được hưởng nhiều lợi ích tích cực từ...
‘Cánh tay nối dài’ phát hiện nhiễm mới HIV tại Hải Phòng Là nhóm tự lực được Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng và Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và Dự án bảo vệ tương lai-Chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên từ 16-24 tuổi sử dụng ma túy tại Việt Nam...
Nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân HIV Hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS, Câu lạc bộ Mặt trời của bé được sự hỗ trợ về tài chính từ Quỹ chăm sóc Sức khoẻ AIDS Hoa Kỳ (AHF) và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Hội Phòng HIV/AIDS TP.Hà Nội tổ chức hội thảo chia sẻ...
Thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới nữ Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) vừa khởi động Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới nữ ở TPHCM”.