Nam Định: Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS góp phần đạt mục tiêu 3 giảm Sau 5 năm triển khai, Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS (Dự án VAA-US.CDC) đã hỗ trợ công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Nam Định đạt được 3 mục tiêu cơ bản. Đó là, giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn...
Lợi ích lớn cho các đối tượng nguy cơ cao nhiễm HIV Dịch HIV tại Việt Nam tập trung trong các nhóm đối tượng nguy cơ cao, tuy nhiên do nhiều rào cản bao gồm cả lo ngại bị kỳ thị và phân biệt đối xử khi tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, nên chỉ...
Nam Định: Củng cố hệ thống cộng đồng bền vững và thích ứng trong phòng, chống HIV/AIDS Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Nam Định là 5.575 người; 3.253 người bị bệnh AIDS. Nam Định là một trong 15 địa phương triển khai Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.
Bảo đảm đúng nguyên tắc công tác xét nghiệm HIV Thời gian qua, Hà Nội luôn chú trọng công tác xét nghiệm HIV, bảo đảm đúng nguyên tắc và tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.
Hải Phòng: Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng HIV/AIDS bền vững Hải Phòng vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng HIV/AIDS bền vững tại thành phố Hải Phòng” và Hồ sơ dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài kèm theo.