Thanh Hóa: Gần 54 nghìn người được xét nghiệm HIV nhờ dự án (Chinhphu.vn) – Đẩy mạnh công tác truyền thông, can thiệp dự phòng và tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện, đã có gần 54 nghìn người được xét nghiệm HIV trong năm 2020 nhờ dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.
Hơn 63.600 người được cung cấp dịch vụ dự phòng HIV (Chinhphu.vn) - Mặc dù phải đương đầu với đại dịch COVID-19, trong năm 2020 dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (Dự án VUSTA) vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Nhờ dự án, hơn 63.600 khách hàng đã được cung cấp dịch vụ dự phòng HIV,...
Xác định đối tượng phù hợp để Chương trình PrEP hiệu quả tối đa Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), chương trình đã mang lại những hiệu quả rất tích cực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, giúp cho những người nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục...
Dự án EPIC hỗ trợ Bình Dương phòng, chống HIV/AIDS Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS (Dự án EPIC) đã góp phần hỗ trợ Bình Dương triển khai nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Góp phần giúp cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS được kiện toàn, công tác quản lý bệnh nhân nhiễm HIV và...
Các tổ chức xã hội: Đồng hành với Chính phủ trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS Nhìn lại những năm đầu của đại dịch HIV/AIDS, chỉ có một số ít các tổ chức phi chính phủ trong nước tham gia vào công tác phòng, chống, tuy nhiên đến nay đã có hàng trăm tổ chức tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.