Giám sát kết quả hoạt động dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tại Bình Dương Trong 2 ngày (4-5/9), Ban QLDA Vusta - Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS do Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động của Tiểu dự án...
Hướng đến môi trường dịch vụ điều trị nghiện ma tuý nhân văn 10 năm trở lại đây, chính sách của nhà nước cũng như nhận thức của xã hội về người sử dụng ma tuý tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Trong đó, mô hình “Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham...
Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống ma tuý khu vực tiểu vùng sông Mê Công Thời gian qua, hoạt động của Trung tâm điều phối sông Mê Công an toàn (SMCC) đã tạo cơ chế đầu mối trao đổi, xử lý nhanh thông tin về tội phạm ma tuý (TPMT) liên quan đến các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Công. Với nhiệm...
‘Niềm tin và hi vọng’ của những bệnh nhân nghèo chiến thắng bệnh lao Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB) được thành lập nhằm hỗ trợ bệnh nhân lao nghèo trên toàn quốc. Mục tiêu cơ bản của Quỹ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh quái ác ra khỏi xã hội.
Bảo đảm tiếp cận bền vững hàng hóa và dịch vụ liên quan đến HIV Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường - Dự án USAID/PATH Healthy Markets đã đem lại hiệu quả trong hoạt động dự phòng HIV. Từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2019, đã có hơn 3 nghìn người đã đăng ký tham gia sử dụng PREP với tỷ lệ duy trì...