Bảo đảm quản lý, mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc ARV bằng quỹ BHYT Chuyển đổi thành công điều trị ARV từ viện trợ sang BHYT là một trong những thành công của Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Nhiều hoạt động đã được triển khai đồng bộ kiện toàn hơn 400 cơ sở điều trị, đấu thầu thuốc ARV tập trung,...
Lao – căn bệnh gây tử vong lớn hơn HIV, sốt rét, sởi và Ebola cộng lại Bệnh lao, còn gọi là TB đã tấn công 10 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2017 và đã giết chết 1,6 triệu người trong số này. Đây là một con số lớn hơn cả số người chết do nhiễm HIV, sốt rét, sởi và Ebola cộng lại....
Làm thế nào để tiếp tục duy trì K=K ở Việt Nam? TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS-Bộ Y tế khẳng định, làm thế nào để duy trì và tiếp tục nâng cao thành quả của Không phát hiện = Không lây truyền (thường gọi tắt là K=K) là một thách thức lớn, nhưng chúng ta có...
Điều trị nghiện tại cộng đồng - Kinh nghiệm từ mô hình điểm tư vấn Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai thực hiện và có những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, tỉnh Khánh...
Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch cam kết Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện dự án giai đoạn 2018-2020. Dự án được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Trung ương, năm 2019 hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch cam kết với...