Yên Bái: Cấp phát hơn 110 nghìn bao cao su miễn phí cho người nguy cơ cao Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã cấp phát 110.211 chiếc bao cao su miễn phí cho người có nguy cơ cao và bạn tình của họ trong năm 2019. Tính đến 31/12/2019 có tổng số 1.007/1.200 bệnh nhân đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện...
Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện, người bán dâm Dự án 4 “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TPHCM đã mang lại một số kết quả tích cực.
Điều trị Methadone: Hiệu quả cao trong dự phòng lây nhiễm HIV 10 năm qua, mô hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đã chứng tỏ hiệu quả về dự phòng lây nhiễm HIV, xã hội, kinh tế tại Hà Nội. Việc triển khai điều trị Methadone được xã hội đồng tình, dư luận hoan...
Bao cao su giúp giảm nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm Chương trình bao cao su góp phần vào giảm tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm từ 4,2% năm 2006 xuống còn 2,5% năm 2016.
Giải quyết vấn đề ma túy ngay từ cơ sở Số địa bàn có tệ nạn ma túy loại I, II, III giảm cho thấy công tác phòng chống ma túy tại cơ sở có chuyển biến, góp phần giữ ổn định ANTT trên địa bàn. Việc giải quyết vấn nạn ma túy từ cấp cơ sở được đánh giá...