Yên Bái: Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS phát huy hiệu quả Sau hơn 2 năm thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái, dự án đã thu được những hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất những ca mắc...
Đồng Tháp: Gần 4 triệu người được truyền thông phòng, chống HIV/AIDS Nhờ triển khai Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, công tác can thiệp, dự phòng và truyền thông đã được đẩy mạnh. Ước tính có gần 4 triệu lượt người đã được truyền thông và thực hiện các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.
Bắc Ninh: Khởi động chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm Ban Quản lý dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh vừa khởi động chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), mục tiêu đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS và kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Đồng Nai: Tuân thủ điều trị tốt dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Trong những năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV tham gia điều trị dự phòng để tránh lây truyền HIV cho con trên địa bàn tỉnh ngày càng cao. Nhờ việc tuân thủ điều trị tốt, hầu hết trẻ được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV...
Đồng Tháp: Hơn 52 nghìn người được tư vấn, xét nghiệm HIV Trong năm 2019, tại Đồng Tháp, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức gần 4 triệu lượt truyền thông; xét nghiệm HIV cho hơn 51 nghìn người; cấp phát bao cao su cho hơn 2.500 lượt đối tượng nhiễm HIV và có nguy cơ; tư vấn,...