Hỗ trợ sàng lọc chất gây nghiện cho gần 3.000 trường hợp Dự án “Hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ thông qua chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất, phòng chống HIV tại Việt Nam” đã hỗ trợ các cơ sở sàng lọc các chất gây nghiện cho gần 3.000 trường hợp; can thiệp cho 246 bệnh nhân có...
Không lây truyền HIV nếu tải lượng virus thấp dưới ngưỡng phát hiện Người nhiễm HIV sẽ không làm lây truyền HIV cho người khác nếu họ được điều trị bằng thuốc kháng virus và có tải lượng virus thấp dưới ngưỡng phát hiện.
Thanh Hóa: Dự án Quỹ Toàn cầu góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng Các hoạt động can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm HIV tự nguyện đều hoạt động có hiệu quả, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh.
Điều trị ARV - ngăn ngừa HIV qua đường tình dục Khi điều trị ARV đạt đến mức ức chế virus, nghĩa là tải lượng virus dưới 200 bản sao/ml, hay còn gọi là dưới ngưỡng phát hiện, sẽ ngăn ngừa được HIV qua đường tình dục.
Cai nghiện bằng Cedemex tại Kiên Giang: Hiệu quả và những bước tiếp theo Với tỷ lệ người người không còn sử dụng ma túy và lệ thuộc ma túy chiếm 56% tổng số người thực hiện thí điểm điều trị cắt cơn, cai nghiện bằng Cedemex, tỉnh Kiên Giang tính đến việc tiếp tục thí điểm và mở rộng mô hình điều trị...