Tiếp cận, chăm sóc và chuyển gửi khách hàng đến tư vấn, xét nghiệm HIV Cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV cho những người tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, người quan hệ đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm cao là mục tiêu quan trọng của Dự án VUSTA- Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. Trong...
Cao Bằng: Dịch HIV gia tăng trong nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai Ngoài các đối tượng lây nhiễm chính như, tiêm chích ma túy, mại dâm thì dịch HIV trên địa bàn tỉnh chiều hướng tăng trong nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai nhiễm HIV.
99 tổ chức dựa vào cộng đồng hoạt động tích cực, hiệu quả Tính đến hết tháng 6/2017, toàn Dự án VUSTA đã tuyển chọn được 1.383 tiếp cận viên làm việc trong 99 tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) tham gia cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV các nhóm chính của dự án.
Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ.
Dự án VUSTA: ‘Điểm mới’ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS Ngành y tế đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động nhằm đạt được 3 mục tiêu 90-90-90 đã cam kết với Liên Hợp Quốc. Để đóng góp vào những nỗ lực này, Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã kịp thời thực hiện hoạt động...