Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS" do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.
Đa dạng hóa hình thức, nội dung truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Đó là một trong các nhiệm vụ của Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên: Hoạt động dự phòng hiệu quả Xét nghiệm HIV không chuyên bằng phương pháp lấy máu đầu ngón tay do các tổ chức dựa vào cộng đồng thực hiện được xem là một trong những dịch vụ dự phòng hoạt động hiệu quả trong thời gian qua của Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng,...
Tiếp cận, chăm sóc và chuyển gửi khách hàng đến tư vấn, xét nghiệm HIV Cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV cho những người tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, người quan hệ đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm cao là mục tiêu quan trọng của Dự án VUSTA- Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. Trong...
Cao Bằng: Dịch HIV gia tăng trong nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai Ngoài các đối tượng lây nhiễm chính như, tiêm chích ma túy, mại dâm thì dịch HIV trên địa bàn tỉnh chiều hướng tăng trong nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai nhiễm HIV.