Nâng cao vai trò của tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS Tổ chức cộng đồng ngày càng có vị thế và vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình ứng phó với đại dịch HIV/AIDS. Từ tiếp cận, truyền thông thay đổi hành vi cho các nhóm nguy cơ cao, chăm sóc hỗ trợ tại nhà cho người sống chung...
Nhiều hoạt động hỗ trợ can thiệp giảm hại cho người bán dâm Một số mô hình hỗ trợ can thiệp giảm hại cho người bán dâm được triển khại TPHCM, Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
G3VN: Những giá trị nhân văn lan tỏa đến cộng đồng MSM-TG Sau 9 năm, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Quỹ Toàn Cầu phòng, chống HIV/AIDS thành phần VUSTA, thông qua Trung tâm Nâng cao chất lượng sống (Trung tâm LIFE) từ năm 2011 đến nay, G3VN đã mang những giá trị nhân văn lan tỏa đến cộng...
Can thiệp sức khỏe tâm thần cho người nghiện chích ma túy tại Hải Phòng Rối loạn sức khỏe tâm thần khiến người nghiện tại cộng đồng suy giảm sức khỏe thể chất; tinh thần, tăng các hành vi nguy cơ.
Hợp đồng xã hội phòng, chống HIV/AIDS: Bảo đảm tính bền vững các dịch vụ cộng đồng Thông qua Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS, các nguồn lực của Nhà nước được sử dụng để cung cấp vốn cho các thực thể nằm ngoài bộ máy nhà nước, hay gọi là các đơn vị ngoài nhà nước cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS....